Одељење за одгајивање коња

Департман за сточарство, Пољопривредни факултет Нови Сад

Важно обавештење

Моле се сви одгајивачи који су припуштали кобиле након 30. септембра да најкасније до 15. новембра доставе молбу за регистрацију припуста, а власнике пастува да припусне спискове доставе надлежним основним одгајивачким организацијама како би се извршила допуна у евиденцији пастува за претходну (2018/19) сточарску годину.

Напомињем да информација, да се сви пастуви могу припуштати до фебруара 2020. НИЈЕ ТАЧНА. Главна одгајивачка организација не гарантује ни за пастуве који су прошли прву фазу одабира да ће добити дозволу за коришћење у приплоду све док се не спроведе ДНК анализа.

Припусти након 15. новембра неће бити евидентирани као допуна претходне сточарске године већ ће се регистровати у припусним списковима за следећу сезону, а пастуви који не прођу позитивно на ДНК анализи и не буду препоручени за приплод на основу екстеријера неће имати право на припусни списак.

Спровођење ДНК анализе је планирано за новембар и децембар месец текуће године.


Поштовани одгајивачи,

Подсећам вас да припусна сезона у току сточарске године траје од 15. фебруара до 30. септембра.

У изузетним случајевима, припусти изван овог периода могу бити регистровани али се мора писмено послати молба основној и главној одгајивачкој организацији уз образложење зашто је неопходно да се кобила припусти изван сезоне (тачно навести име кобиле, старост и број микрочипа, затим период у коме ће бити припуштена и под ког пастува).

Пастуви који нису прошли одабир на основу екстеријера се не препоручују за приплод, док се званично не донесе другачија одлука. Уколико је неко у току октобра припуштао пастуве који нису прошли на одабиру у септембру, молим вас да ретроактивно поднесете изјаву - молбу да се изврши регистрација припуста.

За припуштање пастува који су прошли прву фазу одабира одгајивачи сносе сами одговорност ако се након ДНК анализе установи неправилност и изврши поништавање педигреа и потомства.


На основу члана 35 Закона о сточарству забрањено је коришћење мушких грла која нису одабрана за приплод, а Главним одгајивачким програмом утврђују се услови и начин коришћења приплодњака, као и период важења дозволе за коришћење приплодњака за природно парење.

Услови које треба да испуне приплодњаци за природно парење дефинисани су Законом о сточарству (Службени гласник Републике Србије« број 41/09, 93/12, 14/16), Правилником о условима за увођење у приплод које морају да испуњавају приплодне домаће животиње и квалитетне приплодне домаће животиње (Службени гласник Републике Србије број 94/09) и Главним одгајивачким програмом за липицанере у Републици Србији (Сајт)

Стим у вези је у периоду од 25. до 28.09.2019. године одржана јавна оцена екстеријера пастува липицанске расе у организацији главне одгајивачке организације - Департман за сточарство Пољопривредног факултета у Новом Саду и ергела: Келебија – Келебија, Тамиш – Стари Тамиш, Пролеће – КПЗ Сремска Митровица и Карађорђево – ВУ Моровић погон Карађорђево.

Комисију за оцену пастува именовала је главна одгајивачка организација у следећем саставу:

мр Јанез Рус

др Нидал Кораби

др Љуба Штрбац

У погледу екстеријера Главним одгајивачким програмом су дефинисани следећи услови за упис у главну матичну евиденцију:

Минимална висина гребена код пастува не сме бити испод 153 cm, а код кобила 150 cm, са укупном оценом екстеријера 75 за пастуве и 70 за кобиле, с тим да ни једна оцена не сме бити испод 6.

Све примедбе и сугестије на организацију и рад комисије доставити искључиво писаним путем на адресу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде закључно са 31.10.2019. године:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Сектор за пољопривредну инспекцију

н/р дипл.инж. Небојша Ристић

Омладинских бригада 1

11070 Нови Београд


Каталог са фотографијама грла и просечним оцена по особинама биће доступан на сајту главне одгајивачке организације најкасније до 10.10.2019. године.