Одељење за одгајивање коња

Департман за сточарство, Пољопривредни факултет Нови Сад

Поштовани одгајивачи,

Подсећам вас да припусна сезона у току сточарске године траје од 15. фебруара до 30. септембра.

У изузетним случајевима, припусти изван овог периода могу бити регистровани али се мора писмено послати молба основној и главној одгајивачкој организацији уз образложење зашто је неопходно да се кобила припусти изван сезоне (тачно навести име кобиле, старост и број микрочипа, затим период у коме ће бити припуштена и под ког пастува).

Пастуви који нису прошли одабир на основу екстеријера се не препоручују за приплод, док се званично не донесе другачија одлука. Уколико је неко у току октобра припуштао пастуве који нису прошли на одабиру у септембру, молим вас да ретроактивно поднесете изјаву - молбу да се изврши регистрација припуста.

За припуштање пастува који су прошли прву фазу одабира одгајивачи сносе сами одговорност ако се након ДНК анализе установи неправилност и изврши поништавање педигреа и потомства.


На основу члана 35 Закона о сточарству забрањено је коришћење мушких грла која нису одабрана за приплод, а Главним одгајивачким програмом утврђују се услови и начин коришћења приплодњака, као и период важења дозволе за коришћење приплодњака за природно парење.

Услови које треба да испуне приплодњаци за природно парење дефинисани су Законом о сточарству (Службени гласник Републике Србије« број 41/09, 93/12, 14/16), Правилником о условима за увођење у приплод које морају да испуњавају приплодне домаће животиње и квалитетне приплодне домаће животиње (Службени гласник Републике Србије број 94/09) и Главним одгајивачким програмом за липицанере у Републици Србији (Сајт)

Стим у вези је у периоду од 25. до 28.09.2019. године одржана јавна оцена екстеријера пастува липицанске расе у организацији главне одгајивачке организације - Департман за сточарство Пољопривредног факултета у Новом Саду и ергела: Келебија – Келебија, Тамиш – Стари Тамиш, Пролеће – КПЗ Сремска Митровица и Карађорђево – ВУ Моровић погон Карађорђево.

Комисију за оцену пастува именовала је главна одгајивачка организација у следећем саставу:

мр Јанез Рус

др Нидал Кораби

др Љуба Штрбац

У погледу екстеријера Главним одгајивачким програмом су дефинисани следећи услови за упис у главну матичну евиденцију:

Минимална висина гребена код пастува не сме бити испод 153 cm, а код кобила 150 cm, са укупном оценом екстеријера 75 за пастуве и 70 за кобиле, с тим да ни једна оцена не сме бити испод 6.

Све примедбе и сугестије на организацију и рад комисије доставити искључиво писаним путем на адресу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде закључно са 31.10.2019. године:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Сектор за пољопривредну инспекцију

н/р дипл.инж. Небојша Ристић

Омладинских бригада 1

11070 Нови Београд


Каталог са фотографијама грла и просечним оцена по особинама биће доступан на сајту главне одгајивачке организације најкасније до 10.10.2019. године.