Одељење за одгајивање коња

Департман за сточарство, Пољопривредни факултет Нови Сад

Обавештење – рок за ДНК анализу

Поштовани одгајивачи обавештавамо вас да се рок за ДНК анализу одлаже до даљњег. Нови рок ће бити дефинисан након завршетка ванредног стања.

Што се тиче матичне књиге, рок за пријаву путем сајта остаје исти, до 31.3.2020.

Након 31.03. упис грла у главну матичну евиденцију ће се вршити искључиво преко одгајивачких организација, а пријава преко сајта остаће активна само за ДНК анализу.

Обавештење о почетку припусне сезоне – 2020. година

Поштовани одгајивачи,

На основу резултата јавне оцене пастува из 2019. године формиран је списак пастува са којим ћемо започети припусну сезону:

 1. Бојанић Радослав 10 FAVORY THAIS XLVI
 2. Ергела Карађорђево 945 CONVERSANO DRAVA XIV
 3. Ергела Келебија 163 SIGLAVY BONADEA IV
 4. Ергела Келебија 189 SIGLAVY BATOSTA XXI
 5. Ергела Келебија 26 MAESTOSO MONTEAURA III
 6. Жегарац Ђорђе 754 FAVORY LIPICA XXII
 7. Катић Милан 79 CONVERSANO DRAVA XIV
 8. Марковић Богдан 736 MAESTOSO TROFETTA XI-2
 9. Марковић Богдан 845 MAESTOSO MARA LIII-4
 10. Миливојевић Јован 81 MAESTOSO STRANA XVI
 11. Нађ Ласло 788 FAVORY JADRANKA XLVI
 12. Ненадовић Горан 688 SIGLAVY LIZA XXXVI-1
 13. Николић Марија FAVORY XXVIII-68
 14. Пајић Срђан 381 MAESTOSO MUNJA IX-1
 15. Плавшић Синиша 118 MAESTOSO SLAVINA XXV
 16. Ракић Вукашин 134 SIGLAVY DRINA XII
 17. Рошул Миленко 324 PLUTO SANTA XLII-6
 18. Теодоровић Синиша 200 NEAPOLITANO BATOSTA VII
 19. Тураковић Зоран 27 MAESTOSO TROMPETA

Власници пастува треба преко надлежне oсновне одгајивачке организације да поднесу захтев за издавање дозволе за коришћење пастува у приплоду, најкасније до почетка припусне сезоне, односно до 15.02.2020. године.

Уз захтев је неопходно да се достави потврда од надлежне ветеринарске станице да се пастув у погледу здравственог статуса може користити у приплоду (образац доступан код основне одгајивачке организације).

На основу поднетог захтева (и резултата ДНК анализе када буде спроведена) главна одгајивачка организација издаје:

 1. привремену дозволу за пастуве од 4 до 6 година старости са периодом важења од 2 године;
 2. трајну дозволу за пастуве старије од 6 година.

*НАПОМЕНА: Одабрани пастув подлеже ревизији, а на поновну оцену се изводи на предлог представника надлежних одгајивачких организација.

Јавна оцена 2020. године

1. Тачан датум јавне оцене пастува за 2020. годину није дефинисан, а план је да се организује у трећем кварталу ове сточарске године (април, мај, јун).

2. Моле се власници чији су пастуви ождребљени 2016. и 2014. године, као и власници чији су пастуви старији од 6 година, а нису били оцењени 2019. године да адекватно припремају грла за оцену (пре свега у погледу кондиције и утренираности/послушности).

3. Грла стара 6 и више година морају да испуњавају минимални стандард у погледу висине гребена (153 cm) како би приступила оцени.

4. Главна одгајивачка организација ће заједно са регионалним и основним одгајивачким организацијама припремити списак пастува за овогодишњу јавну оцену, и током фебруара месеца листа ће бити доступна на сајту главне одгајивачке организације.

5. Могућност поновне оцене пастува старијих од 6 година који нису прошли јавну оцену 2019. године, под условом да испуњавају стандард у погледу висине гребена, биће размaтрaна од стране представника одгајивачких организација уз мишљење комисије која је спровела оцену и надлежних пољопривредних инспектора. О томе ће одгајивачи накнадно бити обавештени.

6. План за 2020. годину је да се започне и са јавном оценом кобила, она је планирана за крај сточарске године (септембар месец).


ДНК анализа:

1. Током јануара месеца би требало да буде завршена јавна набавка и формирана коначна понуда.

2. Потврда родитељстава ће се радити у акредитованој лабораторији у Немачкој, а изолацију и слање узорака ДНК ће вршити лабораторија која прође на јавној набавци како бисмо олакшали процедуру и избегли ветеринарске сертификате који су потребни када се шаље длака.

3. Потврда оба родитеља је обавезна за грла ождребљена од 2017. године, и приоритет је да се прво пошаље ДНК од ових грла и њихових родитеља како бисмо до следеће скупштине ЛИФа (октобар месец) испунили услове да се вратимо у пуноправног члана.

4. Такође, приоритет је да се уради анализа пастува који ће се користити у приплоду.

5. Узорци ће се слати на захтев одгајивача. Захтев се подноси главној одгајивачкој организацији уз доказ о извршеној уплату по ценовнику и инструкцијама које ће бити доступне на сајту.

Матична књига

1. Упис грла у главну матичну евиденцију за потребе издавања матичне књиге ће се вршити у току фебруара и марта месеца на захтев одгајивача преко надлежне регионалне и основне одгајивачке организације.

Састанак одгајивача и одгајивачких организација

Састанак одгајивача и одгајивачких организација је планиран да се одржи крајем фебруара месеца. Регионалне одгајивачке организације ће по потреби организовати састанке и раније у просторијама своје организације.